Cegła klinkierowa skarszewy

Korzyści cegły klinkierowej

W sferze budownictwa jedną z najbardziej specyficznych form surowców jest powszechnie znana, pełna różnorodnych zalet zużytkowania cegła klinkierowa. To towar nadzwyczaj wymagający, jeśli chodzi o jego dalsze zastosowanie oraz równie ciężki do zdobycia w ramach procesu produkcyjnego. Jeżeli cegła ma zostać należycie wykorzystana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwzględnie powinna trafić w ręce rzeczoznawcy z wieloletnim należytym stażem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z przeróżnymi innymi typami przystępnych na naszym rynku surowców, trzeba wspomnieć, iż odznacza się ona szeregiem rozlicznych atutów technicznych. Na domiar tego, to produkt szczególnie ładny. Etymologicznie klinkier pochodzi natomiast zapewne od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym przetłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma zaś związek z charakteryzowaną tutaj cegłą? A więc jak się okazuje, cegła klinkierowa znamionuje się swoistym dźwiękiem- troszkę metalicznym. Zweryfikować to można, wykonując zwyczajny test polegający na delikatnym zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Na nieszczęście, brak stosownej wiedzy na temat znaków specyficznych standardowych cegieł klinkierowych sprawia, że nazwą tego typu określa się wszelkie cegły. Nie jest to jednak odpowiednie, gdyż klinkierówki tu omawiane znamionują się stosownymi cechami. Po pierwsze, powinny mieć odpowiednią nasiąkliwość, jaka przeważnie jest mniejsza aniżeli sześc procent, albo ewentualnie równa sześciu procentom. W wypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w fabrykacji cegieł klinkierowych, możebna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, rzetelna cegła klinkierowa tworzona jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to porządny produkt mrozoodporny oraz niezwykle hartowny. Ową trwałość rozumie się zaś jako trwałość na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia nazwanie danego produktu budowlanego cegłą klinkierową
W obwodzie omawianych cegieł rozróżnia się przeróżne formaty, z czego w naszym kraju za uniwersalnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W obrębie tego rozmiaru wyróżnia się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze bez zarzutu sprawdzają się przy wznoszeniu konstrukcji naziemnych, te drugie są wspaniałe do obudowywania kominów prefabrykowanych, z kolei te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli rozchodzi się o prowadzenie prac budowlanych w bardziej wymagających warunkach pogodowych- przykładowo przygotowanie kanalizacji, studni, przepustów.


Możliwość komentowania jest wyłączona.