Cegła klinkierowa czarnków

Korzyści cegły klinkierowej

W dziedzinie budownictwa jedną z najbardziej znaczących form surowców jest powszechnie popularna, pełna bogatych zalet zużytkowania cegła klinkierowa. To materiał niezmiernie wymagający, jeśli rozchodzi się o jego dalsze wykorzystanie i równie kłopotliwy do dostania w ramach procesu produkcyjnego. Jeżeli cegła ma pozostać właściwie wyczerpana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwzględnie musi dotrzeć w ręce rzeczoznawcy z wieloletnim doświadczeniem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z rozmaitymi innymi gatunkami osiągalnych na naszym rynku materiałów, powinno się wspomnieć, iż odznacza się ona szeregiem przeróżnych atutów technicznych. Co więcej, to produkt szczególnie ładny. Etymologicznie klinkier pochodzi natomiast prawdopodobnie od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym przetłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma zaś związek z charakteryzowaną tutaj cegłą? A więc jak się okazuje, cegła klinkierowa znamionuje się swoistym dźwiękiem- trochę metalicznym. Zweryfikować to można, wykonując zwykły eksperyment polegający na lekkim zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Niestety, brak stosownej wiedzy na temat znaków specyficznych tradycyjnych cegieł klinkierowych sprawia, iż nazwą tego rodzaju określa się wszystkie cegły. Nie jest to jednakże stosowne, bowiem klinkierówki tu omawiane znamionują się stosownymi cechami. Przede wszystkim, powinny mieć odpowiednią nasiąkliwość, jaka z reguły jest mniejsza aniżeli sześc procent, albo ewentualnie równa sześciu procentom. W przypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w wytwórczości cegieł klinkierowych, względna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, rzeczywista cegła klinkierowa produkowana jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to rzetelny produkt mrozoodporny i nadzwyczaj hartowny. Ową odporność rozumie się natomiast jako solidność na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Niedobór któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia nazwanie danego towaru budowlanego cegłą klinkierową
W rewirze omawianych cegieł rozróżnia się rozmaite formaty, z czego w naszym kraju za uniwersalnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W rewirze tego formatu wyróżnia się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze bezbłędnie odnajdują się przy wznoszeniu konstrukcji naziemnych, te drugie są wspaniałe do obudowywania kominów prefabrykowanych, z kolei te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeżeli rozchodzi się o prowadzenie prac budowlanych w bardziej wymagających warunkach pogodowych- przykładowo przygotowanie kanalizacji, studni, przepustów.


Możliwość komentowania jest wyłączona.