Brukarstwo wadowice

Brukarstwo

W sektorze budownictwa da się napotkać takie pojęcie jak brukarstwo. Co w sumie znamionuje ta fraza? Nim dowiemy się czym jest brukarstwo, należy odpowiedzieć na pytanie czym jest w sumie bruk. Mianowicie bruk to po prostu powierzchnia ulicy, chodnika bądź placu. Utwardzona jest ona dzięki ciasno przylegającym do siebie kamieniom czy też kostkom. Znając pojęcie bruk, można teraz z łatwością odpowiedzieć na pytanie czym jest brukarstwo. Jest to jedna z domen zaliczanych do przemysłu budowlanego, a szczególnie do sekcji drogownictwa. Brukarstwo trudni się wykończeniami drogowymi. Zawodem zaangażowanym w sekcji brukarstwa jest brukarz. Osoba zatrudniona na takie stanowisko odpowiedzialna jest w szczególności za wszelkie roboty drogowe. Do obowiązków brukarza przynależą w szczególności prace takie jak: rozbieranie, brukowania a także poprawianie nawierzchni dróg, ulic, placów, przejazdów skarp czy też chodników. Brukarz odpowiedzialny jest dodatkowo za ułożenie kostki brukowej w wyżej przytoczonych miejscach. Przed przystąpieniem do planowania kostki, wypada przygotować powierzchnię. Należy wyrównać podłoże, a samą powierzchnię kładzie się na przygotowanej najpierw podbudowie składającej się z piasku a przy tym tłucznia.
              Jednym z zasadniczych surowców koniecznych w brukarstwie jest kostka brukowa. Posiada ona różny rozmiar a także zarys. Może być zrealizowana z takiego tworzywa jak: obrobiony kamień, ceramika, beton bądź kamień polny. W przypadku obrobionego kamienia mamy do czynienia z kostką granitową albo bazaltową. Jeżeli chodzi o ceramikę, użytkowana jest ona w cegle klinkierowej. Beton jest mieszany, aby powstała z niego kostka betonowa, a kamień polny można też spotkać pod nazwą tzw. kocich łbów. Kamień polny używany był plus minus do lat 50. Był to niedrogi materiał i łatwo osiągalny, jednak jego przypadkowy kształt wywoływał nierówną powierzchnię i stanowczo komplikowało to przykładowo jazdę samochodem.
              jeżeli tylko chodzi o kostki brukowe, są one na ogół używane we dzisiejszych czasach. Osiągane z mieszaniny betonu, robione są one metodą wibroprasowania. Taka kostka kreowana jest w różnorodnych grubościach, w zależności od tego, gdzie ma być kładziona. W przypadku nieobciążonych chodników używa się grubość 4 cm, a na powierzchniach, na których odbywa się wielki ruch stosuje się grubość już 10 cm.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

regały metalowe